Chó Đô-Ly

Lại nhớ Đô-Ly

ĐỨC LỘC |

Đô-Ly là tên con chó cỏ đen tuyền nhưng lại có bốn mắt, nhà tôi nuôi mười mấy năm trước. Mẹ tôi xin nó về khi mới bằng cổ chân, gia đình dì đang chưa biết tống đi đâu vì ghẻ quá.