Chính sách với lao động dôi dư

Chính sách mới với người lao động dôi dư tuyển dụng trước năm 1998

Minh Hương |

Ông Ngọc Tuấn hỏi: Tôi làm cho doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước từ năm 1995. Khi doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại, lao động dôi dư như tôi được hưởng chính sách gì theo quy định mới nhất?

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp cho người lao động dôi dư

Minh Hương |

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp cho người lao động dôi dư trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định theo Nghị định 63/2015/NĐ-CP.

Chính sách với người lao động dôi dư được tuyển dụng trước năm 2002

Minh Hương |

Dưới đây là chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21.4.1998 hoặc trước ngày 26.4.2002.

Chế độ với lao động dôi dư sau khi doanh nghiệp sắp xếp lại

Minh Hương |

Bà Kim Tuyến hỏi: Tôi làm việc ở doanh nghiệp nhà nước, thuộc lao động dôi dư, sau khi doanh nghiệp sắp xếp lại thì tôi được hưởng chế độ gì? Tôi là nữ, 52 tuổi, đóng 25 năm bảo hiểm xã hội.