chính sách pháp luật mới

Những chính sách mới ảnh hưởng đến công dân và người lao động từ tháng 5

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Trong tháng 5.2021 này, có một số những quy định mới của pháp luật chính thức có hiệu lực và sẽ có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. TS. LS. Nguyễn Thị Thuý Hường đã có buổi trao đổi với Báo Lao Động về nội dung của những quy định này và những tác động tới người lao động.

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách pháp luật đối với lao động nữ

Đỗ Đức Thiệm |

Nhiều chính sách pháp luật mới được truyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động