Chính sách nổi bật tháng 4

Hàng loạt nghị định của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.4

Vương Trần |

Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động bị phạt đến 150 triệu đồng; Quy định thu hút, trọng dụng nhà khoa học xuất sắc được sửa đổi; Tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng… là hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ 15.4 tới.