Chính sách cải cách tiền lương

Đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo công chức tăng dần mức sống

Vương Trần |

Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng cá nhân trong từng lĩnh vực nhằm khắc phục tình trạng đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm; đồng thời đẩy nhanh hơn nữa lộ trình cải cách tiền lương, đảm bảo cho cán bộ, công chức được tăng dần mức sống, yên tâm công tác.

Đề xuất chỉ dùng 50% nguồn tăng thu ngân sách cho cải cách tiền lương

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy định hiện hành, nguồn tăng thu ngân sách địa phương sẽ được trích 30% chi cho đầu tư, 70% còn lại cho cải cách tiền lương. Tuy nhiên một số tỉnh đề xuất sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương để cải cách tiền lương thay vì 70%.

Xây dựng lộ trình cải cách tiền lương, sửa đổi quy định thu nhập đặc thù

Vương Trần |

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; chuẩn bị các cơ sở, điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngay khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tiền lương phải chi trả cho bộ máy cồng kềnh rất tốn kém

Nhóm PV |

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, hiện nay, Chính phủ cũng đang rất nỗ lực cải cách tiền lương đi đôi với việc sắp xếp lại bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Bởi vì với một bộ máy cồng kềnh thì phần tiền lương bỏ ra để chi trả rất tốn kém.

"Cải cách chính sách tiền lương là cán bộ, công chức phải sống được bằng tiền lương"

HOA LÊ |

Ông Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đã nói như vậy khi trao đổi với phóng viên về Đề án “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp”, đang được thảo luận và cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.