Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Kỷ niệm 50 năm ra mắt "một Chính phủ vì khát vọng hòa bình" ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

50 năm trước, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã chuyển trụ sở từ Tây Ninh ra vùng giải phóng Quảng Trị. Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã vinh dự được chọn làm nơi đóng trụ sở.

Sẽ bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ra mắt trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời

HƯNG THƠ |

Tại lễ kỷ niệm 50 năm ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tới đây, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức bắn pháo hoa.