Chiến sĩ lão thành cách mạng

Hồ Chí Minh muôn năm! Việt Nam muôn năm!

cát tường |

“Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, muôn năm, muôn năm...”, những tiếng hô vang tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9.1945 vẫn còn in đậm trong ký ức người chiến sĩ lão thành cách mạng Lương Chính Thắng.