Chi trả trợ cấp BHXH

BHXH TP.Hà Nội đã chi trên 3.938 tỉ đồng cho trên 1,6 triệu NLĐ

Anh Châu |

Hà Nội - Theo Nghị quyết 116/NQ-CP, toàn TP.Hà Nội dự kiến có trên 1,7 triệu người lao động (NLĐ) được hỗ trợ với số tiền trên 4.300 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.