Chỉ thị Thủ tướng

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Cách ly xã hội: Cơ sở kinh doanh, nhà máy nào của Hà Nội vẫn được hoạt động

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị số 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ từ 28.3 đến hết 15.4

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.