Chỉ thị số 23

TPHCM: 10 tháng, vi phạm trật tự xây dựng giảm 77,6%

HỮU HUY |

Sở Xây dựng TPHCM vừa gửi báo cáo cho Thành ủy TPHCM và UBND thành phố về trật tự xây dựng trên địa bàn trong 10 tháng đầu năm 2020.