Chỉ thị 30-CT/TU

Công đoàn Hà Nội tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các Công đoàn cơ sở, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên truyền đến người lao động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy Hà Nội.