Chỉ số cải cách hành chính

Đồng Tháp dẫn đầu ĐBSCL chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Lâm Điền |

Với việc tăng 4 hạng so với năm 2022, tỉnh Đồng Tháp vươn lên dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023.

Bộ Tư pháp dẫn đầu, Bộ Công Thương đứng cuối bảng chỉ số cải cách hành chính 2023

HẠNH AN |

Trong khi Bộ Tư pháp dẫn đầu thì Bộ Công Thương đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX 2023) năm 2023.

Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính

HẠNH AN |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố 5 địa phương đứng đầu cả nước ở Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 (SIPAS 2023).

Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Tháp và huyện Châu Thành dẫn đầu cải cách hành chính

Đạt Phan |

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Quản lý khu kinh tế dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) khối các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp năm 2023. Huyện Châu Thành dẫn đầu khối UBND cấp huyện.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.

Bộ Nội vụ: Sửa bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính các bộ, ngành

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi, bổ sung cấu trúc chỉ số và thang điểm đánh giá cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đánh giá một cách định lượng, thực chất, khách quan và công bằng kết quả cải cách hành chính của các bộ, địa phương.

Hà Nội đặt mục tiêu tăng chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Quảng Ninh đứng đầu Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2020

Phạm Đông |

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa công bố 5 địa phương đứng đầu cả nước ở Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2020 (SIPAS 2020).

Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Ái Vân |

Hà Nội đặt mục tiêu hàng năm, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng trung bình tối thiểu 5 bậc so với năm trước.