Chỉ số BCI

Chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam cải thiện triển vọng kinh tế

Vũ Long |

Mặc dù Chỉ số Môi trường kinh doanh (BCI) vẫn ở mức thấp, nhưng chỉ số quý III đã thể hiện những cải thiện về triển vọng kinh tế của Việt Nam.