Chi hội nghị

Vĩnh Phúc thực hiện giảm 70% kinh phí hội nghị, đi công tác

ANH THƯ |

Vĩnh Phúc cắt giảm tối thiểu 70% chi hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại.