Chỉ học sinh xuất sắc

Học sinh xuất sắc mới được đăng ký xét tuyển lớp 6 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam

TUỆ NHI |

Học sinh phải đạt học lực giỏi năm lớp 1; hoàn thành các môn học lớp 2, 3, 4, 5 và được đánh giá là "học sinh xuất sắc" mới có thể đăng ký xét tuyển lớp 6 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam.