Chi cục Đăng kiểm số 8

Bắt thêm 2 đăng kiểm viên nhận hối lộ tại Chi cục Đăng kiểm số 8

Đạt Phan |

Quá trình điều tra xác định các đăng kiểm viên nhiều lần nhận tiền của đại diện các chủ phương tiện để bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm. Nhiều trường hợp chính đăng kiểm viên lại nhận làm dịch vụ đăng kiểm trọn gói cho những phương tiện do mình thực hiện kiểm định...