Chế độ ưu đãi

Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng thế nào từ 1.7.2021?

hoàng quỳnh |

Nghe nói từ 1.7.2021 sẽ có quy định mới về chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Xin hỏi, chế độ ưu đãi này cụ thể thế nào?

Những chế độ dành cho bệnh binh từ 1.7.2021

LƯƠNG HẠNH |

Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 quy định các chính sách dành cho bệnh binh được áp dụng từ ngày 1.7.2021.

Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

T.LINH - THÙY TRANG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.