Chế độ nghỉ thai sản

Đề xuất thêm tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi

Minh Phương |

Dự thảo Nghị định Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, trong đó thêm quyền lợi về tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi và chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.

Đẩy mạnh tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hoá

Kiều Vũ |

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã tổ chức  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân Công ty. Ngoài nâng cao kiến thức pháp luật cho công nhân lao động, hoạt động này còn nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân.

Thử việc có được hưởng chế độ nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc L.N, email: salaryng@xxx, hỏi: Tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản từ 20.4.2017. Ngày 21.4.2017 tôi sinh một con. Vậy theo luật BHXH thì tôi được nghỉ đến ngày nào đi làm lại? Tháng đó tôi có phải đóng BHXH không?