Chế biến gỗ

Làm gì để đảm bảo an toàn cho NLĐ làm việc trong các DN chế biến gỗ?

HƯNG THƠ |

Tại các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâu nay NLĐ luôn phải đối diện với nhiều nguy cơ rủi ro. Để đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thảo khoa học, qua đó đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho NLĐ trong quá trình làm việc.

Quy chế phối hợp để xuất khẩu gỗ đạt 12,5 tỉ USD năm 2020

Vũ Long |

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội gỗ và lâm sản sẽ hỗ trợ xuất khẩu gỗ đạt mức 12,5 tỉ USD.