Cháy rừng ở Huế

Liên tiếp cháy rừng ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Do diễn biến phức tạp của các vụ cháy rừng liên tiếp, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp đến hiện trường, lập sở chỉ huy tiền phương triển khai công tác chữa cháy rừng.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng

PHÚC ĐẠT |

Rừng thông ở thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế, bốc cháy, hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ trắng đêm chữa cháy rừng.