Cháy nhà máy may

Cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị, đang thống kê thương vong

Thế Kỷ |

Ngọn lửa bùng phát tại tầng 3 của một công ty nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm, Hà Nội), sau đó cháy lan rộng tạo thành cột khói đen bốc cao hàng chục mét.