Cháy khí mê-tan

Để hầm lò là nơi “tuyệt đối an toàn” với người lao động

Hoàng Lâm |

Trong các ngành nghề hiện nay, dù đã được hỗ trợ bằng cơ giới, máy móc hiện đại nhưng tỉ lệ tai nạn lao động trong ngành than vẫn cao.