chất lượng dạy học trực tuyến

Sẽ công nhận dạy học trực tuyến là phương thức sử dụng trong nhà trường

Đặng Chung |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, ngành giáo dục sẽ quyết tâm thực hiện tốt, làm bài bản, có căn cứ pháp lý để coi dạy học trực tuyến là phương thức được sử dụng chính thức trong nhà trường.