Charles de Gaulle

Gần 700 thuỷ thủ mắc COVID-19 trên tàu sân bay duy nhất của Pháp

Song Minh |

Gần 700 thủy thủ trên tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle dương tính với COVID-19, Bộ Lực lượng Vũ trang của Pháp cho biết hôm 15.4.