Chào năm mới 2022

Đêm Hồ Gươm vắng vẻ, khác lạ trước thềm năm mới 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Không tổ chức bắn pháo hoa cũng như các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược (countdown) chào năm mới 2022, các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm vắng vẻ khác với mọi năm.