Chăn nuôi lợn thịt

Lợn nội dư thừa, vẫn nhập trên 3.263 tấn thịt lợn ngoại mỗi tháng

KHÁNH VŨ |

Vì sao thịt lợn trong nước không thiếu, thậm chí đã có thời điểm khốn đốn vì dư thừa, nhưng chúng ta vẫn phải nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài?