Chăm lo đoàn viên khó khăn

Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng chăm lo đoàn viên khó khăn

TS - HĐ |

Trong năm 2018, công tác xã hội từ thiện, chăm lo cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị bệnh hiểm nghèo luôn được Công đoàn Viên chức tỉnh thực hiện tốt.