Chấm điểm thi đua

Chấm điểm thi đua Khối 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty năm 2020

Hải Anh |

Khối Thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty đã tổ chức chấm điểm Khối Thi đua năm 2020 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan - đơn vị Khối trưởng – và Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh - đơn vị Khối phó.

LĐLĐ quận Long Biên: Đánh giá thi đua trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch

Xuân Trường |

Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức chấm điểm thi đua 6 đầu năm 2018 đối với các công đoàn cơ sở (CĐCS) khối phường. Việc chấm điểm thi đua được tổ chức trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch.

Mời công đoàn các phường cùng chấm điểm thi đua

XUÂN TRƯỜNG |

Để công tác chấm điểm thi đua đạt hiệu quả cao, LĐLĐ quận Long Biên (TP.Hà Nội) đã thực hiện việc chấm điểm thi đua cho công đoàn các phường trực thuộc 2 lần/năm (chấm điểm 6 tháng đầu năm và chấm điểm 6 tháng cuối năm).