CĐ Giáo dục Ninh Bình

Ninh Bình: Khen thưởng về thành tích “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

CĐ Giáo dục tỉnh Ninh bình |

Công đoàn Giáo dục Ninh Bình đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” (GVT, ĐVN) giai đoạn 2016 - 2018.