CĐ Đại học Quốc gia Hà Nội

Giáo viên Trường PTDTNT Nam Trà My đã có nhà công vụ

Nguyễn Thị Kim Loan - Chủ tịch CĐ Giáo dục Quảng Nam |

CĐ Giáo dục tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Nam Trà My tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.