Cây xăng ngừng bán

Cử tri đặc biệt quan tâm tình trạng cửa hàng xăng dầu đóng cửa, ngừng bán

PHẠM ĐÔNG |

Cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm, phản ánh về tình trạng một số cây xăng, cửa hàng bán lẻ xăng dầu đóng cửa, tạm ngừng bán ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.