Cây lục bình

7 lợi ích sức khỏe của cây lục bình

DOÃN HẰNG (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, cây lục bình có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng cũng như y học. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe của cây lục bình.

Cây lục bình không còn “trôi sông”, nuôi sống làng nghề

NGUYÊN ANH - THANH BỒNG |

Lục bình là một trong những loài thủy sinh mọc hoang khắp vùng kênh rạch miền Tây. Trước đây người dân chỉ dùng để làm phân bón hoặc làm thức ăn cho vật nuôi. Giờ đây lục bình đã “lên bờ” và là loại cây đem lại nguồn kinh tế ổn định cho chính làng nghề mang tên nó.