Cầu thủ Bissouma

Tottenham lời to vụ mua Yves Bissouma?

TÌNH LÂM |

Chỉ mất 25 triệu bảng Anh, Tottenham có được chữ ký của Yves Bissouma từ Brighton.