Cầu an đầu năm

Sau lễ cầu an đông người, chùa Viên Giác TPHCM chỉ tổ chức trì tụng nội bộ

Huân Cao |

Sau khi có rất đông người dân đến chùa Viên Giác (TPHCM) dự lễ cầu an, chính quyền TPHCM đã đề nghị chấn chỉnh và nhà chùa chuyển sang tổ chức trì tụng nội bộ.