Cấp dưỡng

Vợ chồng đã ly hôn, có phải cấp dưỡng cho nhau?

nam dương |

Bạn đọc có email honghoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói, vợ chồng đã ly hôn nhưng có khi vẫn phải cấp dưỡng cho nhau. Như vậy có đúng không?

Vợ mới không đồng ý cấp dưỡng cho vợ cũ, phải làm sao?

nam dương |

Vợ chồng tôi đã ly hôn 3 năm. Nay vợ cũ yêu cầu tôi phải cấp dưỡng mỗi tháng 5 triệu đồng. Vợ tôi hiện nay không đồng ý. Tôi có phải cấp dưỡng cho vợ cũ không?

Chồng đòi nuôi 2 con và yêu cầu vợ cấp dưỡng khi ly hôn được không?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc N.M, email: thihongx@xxx, hỏi: Vợ chồng tôi có 2 con và sắp li hôn. Nhưng chồng tôi đòi đưa hết 2 con về nuôi và yêu cầu tôi phải cấp dưỡng cho 2 con, như vậy đúng hay sai?