Cấp đăng ký xe ô tô

Phú Yên: ngày đầu thực hiện đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp cơ sở

Hoài Luân |

Thực hiện theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngày 21.5, tỉnh Phú Yên đồng loạt triển khai công tác thực hiện đăng ký, cấp biển số tại các đơn vị cấp huyện, xã. Giúp giảm chi phí, thời gian đi lại làm thủ tục cho người dân.