Cấp đăng ký xe môtô

Phú Yên: ngày đầu thực hiện đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp cơ sở

Hoài Luân |

Thực hiện theo Thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ngày 21.5, tỉnh Phú Yên đồng loạt triển khai công tác thực hiện đăng ký, cấp biển số tại các đơn vị cấp huyện, xã. Giúp giảm chi phí, thời gian đi lại làm thủ tục cho người dân.

Ninh Bình: 38 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện được cấp đăng ký xe môtô

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Kể từ ngày 21.5, Công an cấp huyện, thành phố và Công an cấp phường, xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức đăng ký xe ôtô, xe môtô và xe gắn máy cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.