Cấp cứu trầm cảm

TPHCM triển khai thử nghiệm "cấp cứu trầm cảm"

Thanh Chân |

TPHCM - "Cấp cứu trầm cảm" là hoạt động mới của ngành y tế thành phố nhằm kịp thời tiếp cận người bệnh để chăm sóc và điều trị chuyên khoa kịp thời những trường hợp có biểu hiện trầm cảm thể nặng.