Cấp căn cước lưu động

CMND ở tỉnh, hộ khẩu Hà Nội làm căn cước công dân ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều người đang sinh sống, hộ khẩu tại Hà Nội, song CMND ở tỉnh khác, theo luật sư Nguyễn Minh Long, họ vẫn làm được căn cước công dân gắn chip.

Mất sổ hộ khẩu, làm căn cước công dân như thế nào?

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho hay, sổ hộ khẩu nếu bị mất, người dân vẫn có thể làm thẻ căn cước công dân gắn chip theo quy định của pháp luật.

Làm căn cước công dân khi đủ thông tin dữ liệu, cần mang giấy tờ gì?

Việt Dũng |

Ngoài những trường hợp được "ưu tiên" làm thẻ căn cước công dân gắn chip, người dân Hà Nội khi đủ thông tin trong dữ liệu dân cư cần mang một số loại giấy tờ.

Người đã đổi tên làm gì để được cấp căn cước công dân gắn chip?

Việt Dũng |

Hà Nội đang gấp rút cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho không chỉ 2,5 triệu người như dự kiến, mà sẽ là khoảng 6,5 triệu - trong đó có cả người đã đổi tên.

Hà Nội: Triển khai cao điểm cấp căn cước công dân lưu động tại quận Đống Đa

Kim Anh |

Những công dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân nhưng chưa có mã định danh, chưa có chứng minh 12 số đang cư trú trên địa bàn quận Đống Đa sẽ được đảm bảo cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động trước ngày 15.6.