Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định

Hỗ trợ người lao động nâng cao khả năng thích ứng

Linh Nguyên (thực hiện) |

Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN) đang tiến hành ký kết Chương trình hợp tác với Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Nam Định và Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh về công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Chúng tôi đã có những trao đổi với ông Lê Nho Thướng - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ DMVN - về nội dung này.