Cảnh cáo cô giáo không giảng bài

Cô giáo không giảng bài suốt 3 tháng bị cảnh cáo và đình chỉ dạy học

Cường Ngô |

Cô Trần Thị Minh Châu đã bị cảnh cáo, đồng thời đình chỉ giảng dạy cho đến hết năm học 2017-2018.