Cảng cá Đề Gi

Bình Định chi hơn 4,5 tỉ đồng để sửa chữa cảng cá Đề Gi

Hoài Luân |

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cảng cá Đề Gi, UBND tỉnh Bình Định quyết chi hơn 4,5 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa cảng cá.

Cận cảnh hình ảnh xuống cấp nghiêm trọng của cảng cá Đề Gi tại Bình Định

Hoài Luân |

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của cảng cá Đề Gi, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý cho đơn vị liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình cải tạo, sửa chữa.