Canada đồng thuận tpp

Canada đồng ý phút chót, TPP đạt đồng thuận và đổi tên mới

Vân Anh |

Bộ trưởng 11 nước TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương), bao gồm cả Canada, đã thống nhất các nhân tố cốt lõi của TPP và đổi tên thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).