Cạn kiệt nguồn tài nguyên

Đồng bằng sông Cửu Long: Nguy cơ cạn kiệt cát trên sông

LĐ |

Cần Thơ – Theo các chuyên gia, Đồng bằng Cửu Long có nguy cơ cạn kiệt cát trên sông.

Doanh nghiệp Việt: Đừng để lỡ cơ hội với 4.0!

Bích Đào |

Các chuyên gia về kinh tế, công nghệ đều khẳng định, cách mạng công nghiệp 4.0 chính là cơ hội thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp nước nhà.