Cán bộ y tế tỉnh Bình Dương

Đóng góp không mệt mỏi của cán bộ y tế tỉnh Bình Dương

Đình Trọng |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp (khoảng 1,3 triệu lao động), cho đến nay tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh bảo đảm sản xuất ổn định và sức khỏe cho người lao động. Có được kết quả đáng khích lệ này đó là nhờ sự đóng góp không biết mệt mỏi tất cả các lực lượng, nhất là những cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19.