Cán bộ hưu

Đồng Tháp gửi tâm thư mời cán bộ hưu ngành y tiếp sức chống dịch

Lục Tùng |

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp gửi tâm thư mời cán bộ hưu ngành y tiếp sức chống dịch.

Bạc Liêu: Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

NHẬT HỒ |

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phước Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hôi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận quyết định nghỉ hưu.