Cán bộ chiến lược

Công tác cán bộ: Ngăn chặn khuất tất, chạy chức, chạy quyền gây bức xúc dư luận

XUÂN HẢI - TRẦN VƯƠNG (ghi) |

Ngày 7.5, Hội nghị Ban chấp hành TƯ 7 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”. Đây là vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.