Cán bộ cấp xã

Căn cứ xếp lương công chức cấp xã có thời gian hoạt động không chuyên trách

HẠNH AN |

Theo Bộ Nội vụ, thời gian làm người hoạt động không chuyên trách cấp xã không được làm căn cứ xếp lương khi được bầu làm cán bộ, công chức cấp xã.

Bộ Nội vụ phản hồi về tinh giản biên chế với cán bộ cấp xã có nguyện vọng

HẠNH AN |

Bộ Nội vụ giải đáp thắc mắc bạn đọc về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức cấp xã có nguyện vọng.

Hồ sơ của cán bộ cấp xã được đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức

Thục Quyên (T/H) |

Hồ sơ của cán bộ cấp xã được đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức được căn cứ vào Khoản 3 Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2023/NĐ-CP.

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thục Quyên (T/H) |

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp được căn cứ theo hướng dẫn tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2023.

Quy định về phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp kèm theo với cán bộ cấp xã

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Thẩm quyền đánh giá, xếp loại công chức xã cuối năm

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Cán bộ, công chức cấp xã như Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Bí thư Đoàn, Hội Phụ nữ... ai sẽ có thẩm quyền đánh giá, xếp loại cuối năm?

Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã vào tháng 1.2024

Quế Chi |

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã là cán bộ cấp xã. Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã căn cứ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019.

Tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024

Quế Chi |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là cán bộ cấp xã. Độ tuổi nghỉ hưu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã năm 2024 được xác định căn cứ vào Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Thay đổi về lương của cán bộ cấp xã trong năm 2023

HẠNH AN |

Trong năm 2023, cán bộ cấp xã đã đón nhận nhiều thay đổi từ chính sách liên quan đến tiền lương.

Trường hợp công chức cấp xã hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế

Quế Chi |

Công chức cấp xã dù xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ vẫn có thể bị tinh giản biên chế nếu thuộc trường hợp quy định thuộc Khoản 1, Điều 2 Nghị định 29/2023/NĐ-CP.

Bảng lương cán bộ, công chức cấp xã mới sau cải cách tiền lương 2024

MINH HÀ |

Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì bảng lương cán bộ cấp xã mới sau chính sách cải cách tiền lương 2024 được xây dựng thành hai bảng lương tách biệt.

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được nhận lương không?

Phương Minh |

Bạn đọc Vũ Dương hỏi: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được nhận lương không? Nếu có mức lương được quy định ra sao?

Chính sách mới có hiệu lực từ 15.9

LƯƠNG HẠNH |

Trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe; hướng dẫn về tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc; thay đổi về cách đánh giá công chức... là các chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay.

Đang là cán bộ cấp xã, được tiếp nhận vào làm viên chức cần điều kiện gì?

Phương Minh |

Bạn đọc Khánh Ly hỏi: Đang là cán bộ cấp xã được tiếp nhận vào làm viên chức cần có điều kiện gì?

Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã được hưởng phụ cấp gì?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm không?