Cam Hà Tĩnh

Xúc tiến tiêu thụ đặc sản cam Hà Tĩnh đến người tiêu dùng trong và ngoài nước

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Chiều 23.11, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị quảng bá thương hiệu, xúc tiến tiêu thụ cam Hà Tĩnh.