Cấm giờ cao điểm

Ra đường, thấy cấm

THÙY TRANG |

Đường 2 chiều thành 1 chiều; đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ; cấm giờ cao điểm... đang là cách quản lý giao thông có khuynh hướng phổ biến tại Đà Nẵng.